O društvu

PGD Šmihel Novo mesto je gasilsko društvo II. kategorije in je del sektorja Novo mesto. Pokrivamo 40km2 s skupaj okoli 15.000 prebivalci.

V primeru požara

V primeru požara poskusite požar pogasiti. Če to ni mogoče, pokličite 112 in povejte vsaj kdo kliče, kje gori ter kaj gori.

Prevoz pitne vode

Potrebujete prevoz pitne vode? V našem gasilskem društvu opravljamo prevoze pitne vode z vozili GVC 16/24 ter AC 16/40.

Naša vozila

V gasilskem društvu imamo 3 vozila: Kombinirano vozilo GV-1 Mercedes Sprinter in avtocisterni GVC 16/24 Renault Midlum ter AC 16/40 TAM 150.

PGD Šmihel Novo mesto je gasilsko društvo II. kategorije in skupaj s prostovoljnimi gasilci iz Prečne, Otočca, Kamenc, Ždinje vasi in Novega mesta sooblikujemo sektor Novo mesto, pod okriljem GZ Novo mesto. Območje pokrivanja našega gasilskega društva zajema 40km2, od tega 5km2 gozdnih površin. V to območja je zajetih sedem krajevnih skupnosti; Drska, Kandija-Grm, Gotna vas, Žabja vas, Šmihel, Majde Šilc, Regrča vas, s skupaj okoli 15.000 prebivalci, in naselja: Boričevo, Škrjanče in Sreberniče. Naše gasilsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1929 in danes šteje več kot 280 članov. Za akcije se usposabljamo celo leto, pripravljamo društvene vaje, izvajamo požarne straže na športnih in kulturnih prireditvah, prevoze pitne vode, sodelujemo z drugimi društvi in organizacijami ter se udeležujemo vseh sektorskih vaj, tako da s primernim delom obnavljamo znanje. Veliko delamo tudi z mladino, saj se zavedamo, da nas bodo mlajši nekoč nasledili. Tako sodelujemo s šolami in vrtci. Ljudje na našem področju radi sodelujejo z gasilci, kar se pozna predvsem na družabnih prireditvah in pri prostovoljnih prispevkih.