Gasilci opozarjajamo pred kurjenjem v naravi

[16.02.2009]

Zaradi kurjenja v naravi prihaja zadnje čase do vedno več travniških požarov, zato pozivamo občane k previdnosti. Gasilci bi opozoril vse, ki v spomladanskem času kurijo, saj lahko ogenj zelo hitro uide nadzoru. Posledice so nepredvidljive, še posebej zaradi vetra. Da ne bi ogrožali sebe, sosedov in narave, opustimo kurjenje v naravi. Tudi posledice in škoda, ki lahko nastanejo s kurjenjem v naravi niso zanemarljive, da o dimu, ki se širi po naselju in povzroča slabo voljo med ljudmi niti ne govorimo.

Pri spomladanskem čiščenju – kurjenju in požiganju podrasti, trave in drugih ostankov, čiščenju gozdov, travnikov, sadovnjakov in drugih površin. Zato gasilci priporočamo:

  • zberite primeren prostor in posvetite pripravam dovolj časa
  • prepričajte se, ali je vreme primerno (veter)
  • kurite na dovolj veliki razdalji od gozda, hiš ali gospodarskih poslopij
  • naenkrat kurite manjšo količino materiala
  • materiala ne prižigajte z vnetljivimi tekočinami
  • pri sebi imejte vedno pripravljeno vodo ali gasilni aparat, če bi bilo treba ogenj hitro pogasiti

Ob razglasitvi povečane nevarnosti od strani Uprave za zaščito in reševanje je prepovedano vsako kurjenje v naravi!