Ko zagori, pomoč potrebujemo vsi

[06.10.2014]

Ko zagori, pomoč potrebujemo vsi je slogan letošnje akcije Oktober – mesec požarne varnosti. Aktivnosti so namenjene gluhim in naglušnim, slepim in slabovidnim, gluhoslepim ter gibalno oviranim osebam, njihovim spremljevalcem in družinskim članom, osebam, ki pomagajo pri evakuaciji, osebam, odgovornim za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, upraviteljem večstanovanjskih stavb ter širši javnosti. Narejeni so bili zgibanka, plakat in telop. Zgibanka je natisnjena z večjimi črkami, del besedila o klicu na številko 112 je prirejen v brajico. V telop, ki ga bo oktobra predvajala Televizija Slovenija, je vključen tudi tolmač za slovenski znakovni jezik.

Vir: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

Telop oktober 2014
Plakat oktober 2014
Zgibanka oktober 2014