Previdno pri kurjenju kresov

[24.04.2013]

Vse, ki boste ob 1. maju kurili kresove, predvsem pa organizatorje javnih prireditev s kresovanjem pozivamo, da upoštevate pravila, ki veljajo za kurjenje v naravnem okolju. Na javnih prireditvah s kresovanjem morate organizirati požarno stražo, ki jo lahko opravljajo samo gasilci. Če vam pri kresovanju ogenj uide izpod nadzora, pa takoj pokličite 112!

Vsi, ki boste ob prvomajskih praznikih kurili kresove v naravnem okolju, morate upoštevati naslednje:

  • kurišče mora biti obdano z negorljivimi materiali (s peskom, kamni, opeko, kovino, na primer);
  • prostor okoli kurišča mora biti očiščen vseh gorljivih snovi;
  • kurišče mora biti oddaljeno vsaj 50 metrov od gozda in vsaj 100 metrov od pomembnih prometnih poti, večjih naselij in objektov, kjer se izdelujejo, predelujejo ali skladiščijo vnetljive ali nevarne snovi;
  • v času gorenja kresa mora biti vedno nekdo prisoten;
  • pri kurjenju se ne sme uporabljati gorljivih tekočin (bencina, na primer) ali materialov, ki pri gorenju razvijajo močan dim in strupene pline (avtomobilske gume, na primer);
  • ob vetrovnem vremenu odsvetujemo prižiganje kresa; ob premočnem vetru pa je treba kurjenje kresa prekiniti;
  • po kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, kurišče pa prekriti z negorljivim materialom (s peskom ali z zemljo, na primer ).

Vsi ukrepi pri kurjenju in uporabi odprtega ognja v naravnem okolju so zapisani v 5. členu Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS št. 4/2006).

Če kres povzroči požar v naravi, je treba o tem takoj obvestiti regijski center za obveščanje na telefonsko številko 112, ki bo na kraj požara napotil gasilce.

Vir: URSZR