Vabilo na redni letni zbor članov

[17.02.2015]

Vabimo vas na redni letni zbor članov Prostovoljnega gasilskega društva Šmihel za leto 2014, ki bo v soboto 21.2.2015 ob 18. uri v gasilskem domu Šmihel.

Dnevni red:

  • Otvoritev in pozdrav
  • Izvolitev organov zbora članov 2014
  • Poročila o delu društva v letu 2014
  • Razprava o poročilih in sprejem istih
  • Program dela in finančni načrt za leto 2015 in sprejem
  • Volitve delegata za zbor članov Gasilske zveze Nm
  • Podelitev priznanj
  • Beseda gostov
  • Razno

Po končanem uradnem delu sledi družabno srečanje članov društva in gostov, prosimo, da se zbora članov zanesljivo udeležite. Na občnem zboru boste lahko poravnali tudi članarino za leto 2015, ki po sklepu upravnega odbora znaša 13€. Članarino je potrebno poravnati do 31.3.2015 na blagajni ali na TRR 03151-1000005327.

NA POMOČ!