Ko zagori avtomobil

Verjetnost, da bi zaradi požara prišlo do eksplozije osebnega vozila, je zelo majhna. Večja nevarnost je, da ostanete ujeti v gorečem vozilu in se zadušite s plini, ki nastanejo ob gorenju. Začetne in majhne požare lahko z gasilnikom pogasimo sami. Za gašenje požara priporočamo vsaj 2-kilogramski gasilnik na ABC-prah. Gasilnik mora biti pritrjen na dosegljivem mestu in vzdrževan v skladu z navodili proizvajalca. Najpogostejši vzroki požarov na osebnih vozilih so:

  • okvare in poškodbe
  • prometne nesreče
  • malomarno in neprevidno kajenje…

Ukrepanje v primeru požara

  • ko na osebnem vozilu opazimo znake, ki bi lahko pomenili požar (dim ali vonj po zažganem), vozilo takoj ustavimo
  • vsi potniki morajo zapustiti osebno vozilo in se umakniti na varno mesto
  • vzamemo gasilnik in poiščemo mesto nastanka požara
  • gasilnik aktiviramo in skušamo pogasiti požar

Pri požarih v prostoru motorja osebnega vozila najprej malo privzdignemo pokrov in ko odkrijemo žarišče, začnemo z gašenjem. Pri dvigovanju pokrova moramo biti pozorni na zublje plamena, ki nas lahko pri razvitem požaru presenetijo in poškodujejo. Iztekajoče gorivo, ki se je vnelo, začnemo gasiti od zgoraj navzdol. Najprej pogasimo mesto iztekanja goriva in nato s curkom gasilnega sredstva napredujemo na gorečo površino na tleh. Gašenje takšnih požarov je najuspešnejše pri hkratnem gašenju z dvema ali več gasilniki. Seveda pa velja pravilo, da ob razvitejših požarih čimprej obvestimo gasilce preko številke 112.

Ko zagori avtomobil

Vir publikacij je: Gasilska zveza Slovenije