Po potresu lahko tudi zagori

Potres je tresenje tal, ki ga povzročajo nenadni premiki pod zemeljskim površjem. Slovenija je potresno ogrožena, zato jo lahko prizadene tudi močnejši potres. Pogost pojav po potresu je tudi požar. Povzročijo ga lahko:

 • poškodovana plinska napeljava in naprave
 • poškodovana električna napeljava in naprave
 • poškodovane grelne in kurilne naprave
 • razlitje vnetljivih tekočin
 • človeška nepazljivost in drugo

Kako lahko zmanjšate možnost nastanka požara po potresu

 • poučite se o splošnih preventivnih ukrepih za preprečevanje požara
 • v gospodinjstvu preverite, kje in kako se izklopita plin in elektrika
 • če ste odsotni dalj časa, zaprite ventil plinske jeklenke in izklopite naprave iz električnega omrežja
 • varno shranite vnetljive tekočine in nevarne snovi
 • priporočamo, da imate v gospodinjstvu vsaj en gasilnik in se ga naučite uporabljati
 • poskrbite, da so evakuacijske poti vedno proste in prehodne

Po potresu najprej poskrbite za svojo varnost in varnost družinskih članov. Če je mogoče, izvajajte ukrepe, s katerimi lahko preprečite nastanek požara.

Plinska napeljava in naprave

Plinska napeljava se med potresom lahko poškoduje. Zaradi uhajanja plina lahko nastane velika nevarnost za eksplozijo ali požar. Če vonjate plin, opazite poškodbe na napeljavi ali niste prepričani, če je z njo vse v redu:

 • zaprite glavni ventil (plinsko požarno pipo) oziroma ventil plinske jeklenke
 • prezračite prostor
 • ne uporabljajte odprtega plamena (ne prižigajte cigaret, vžigalic, vžigalnikov ipd.)
 • za razsvetljavo ne uporabljajte sveč, plinskih svetilk ali petrolejk, temveč baterijsko svetilko

Po potresu naj plinsko napeljavo in naprave pred ponovno uporabo preveri strokovnjak.

Električna napeljava in naprave

Poškodovani električni vodniki so lahko pod napetostjo, zato je stik z njimi nevaren. Zaradi iskrenja in pregrevanja naprav lahko zagori, zato priporočamo, da po potresu izklopite glavno stikalo. Če tega ne morete, izklopite posamezne naprave iz električnega omrežja.

Grelne in kurilne naprave

Če se med potresom poškodujejo grelne in kurilne naprave ali dimniki, lahko pride do požara, uhajanja ogljikovega monoksida in do zastrupitve. Po potresu naj jih pred ponovno uporabo preveri strokovnjak.

Razlitje vnetljivih tekočin

Med potresom se lahko razlijejo vnetljive tekočine (bencin, alkohol, kemikalije ipd.), zato jih hranite v zaprti embalaži skladno z navodili proizvajalca. V njihovi bližini zaradi možnosti hlapenja ne uporabljajte odprtega plamena oziroma orodja ali naprav, ki lahko povzročajo iskre.

Po potresu lahko tudi zagori

Vir publikacij je: Gasilska zveza Slovenije