Cenik storitev

Prevoz pitne vode

GVC 16/24 Renault Midlum
Količina vode 2.500 litrov
Cena do 10km v eno smer 30 €
Vsak dodatni km 2 €

Najem vozil

Opomba: V ceni je vključen prevoz vode, cena vode ter delo gasilca. Cene vključujejo DDV.

Vozilo Cena (1h) Cena (12h)
GVC 16/24 Renault Midlum 90,60 € 375,20 €

Opomba: V kolikor se vozilo najema v operativne namene je obvezna prisotnost gasilca strojnika. Cene vključujejo DDV.

Izposoja oprema

Oprema Cena (1h) Cena (12h)
Ročni gasilniki, vedrovke, nahrbtne brizgalne 5 €
Potopna črpalka, sesalec za vodo, motorna žaga 20 € 78 €
Generator za izmenični tok 25 € 110 €
Prenosna motorna brizgalna Rosenbauer 33 € 146 €
Tlačne in sesalne cevi 7 €
Izolacijski dihalni aparat na stisnjen zrak 15 € 60 €
Električni ročni reflektor, električni reflektor s stativom in kablom, navijak s kablom 8 € 33 €

Opomba: Gasilni sredstvo (ročni gasilniki) ni vključeno v ceno. Pri najemu prenosne motorne brizgalne Rosenbauer je obvezna prisotnost gasilca strojnika. Cene vključujejo DDV.

Izvajanje požarne straže

Storitev Cena (1h) Cena (12h)
Gasilec (delavnik) 16,70 €
Gasilec (nedelje, prazniki) 27,70 €
Vozilo 16/24 Renault Midlum 82 € 341 €

Opomba: V primeru izvajanja požarne straže v skladu s 1., 2., 3. točko 1. odstavka 37. člena Zakona o varstvu pred požarom (mirovanje vozila ob opravljanju požarne straže) se za gasilska vozila računa cena za 1 uro.
V primeru izvajanja požarne straže v skladu s 4. točko 1. odstavka 37. člena Zakona o varstvu pred požarom (velika požarna ogroženost naravnega okolja) se za gasilska vozila računa cena po dejansko opravljenih urah. Cene vključujejo DDV.