Statut PGD Šmihel

Statut Prostovoljnega gasilskega društva Šmihel Novo mesto, sprejet na občnem zboru, 16.2.2013.
Statut PGD Šmihel 2013

Pravilnik o disciplinskem postopku Prostovoljnega gasilskega društva Šmihel Novo mesto, sprejet na občnem zboru, 16.2.2013.
Pravilnik o disciplinskem postopku PGD Šmihel 2013