Zgodovina

Prostovoljno gasilsko društvo Šmihel Novo mesto letošnje leto praznuje svojo 90-letnico obstoja. To je v primerjavi z nekaterimi ostalimi društvi res malo, vendar nam branje “Kronike” Gasilskega društva Šmihel Novo mesto odpira drugačne časovne dimenzije in nam da slutiti, da je bilo delo naših prednikov na tem področju starejše in bogatejše, kot ga beležijo uradne statistike. PGD Šmihel Novo mesto je bilo ustanovljeno dne 20. januarja 1929 na pobudo nekaj krajanov, ki so prišli do ideje za ustanovitev ob likvidaciji mestnega društva Kandija, od kjer so dobili tudi nekaj potrebne opreme za njihov začetek delovanja. Istega leta so zgradili gasilski dom in ga 15. septembra 1929 slovesno blagoslovili.

V tridesetih letih prejšnjega stoletja se je gasilsko društvo Šmihel Novo mesto tudi moderniziralo. Prvi motor je zabrnel v brizgalni znamki Rosenbauer. Svojo vprežno vozilo so leta 1938 prodali in se s tem odločili za nakup prvega gasilskega avtomobila znamke Ford. Ker z njim niso bili zadovoljni, so ga še isto leto prodali in kupili drugo vozilo, ki je bilo bolj primerno. Tudi to vozilo se v društvu ni zadržalo dolgo, saj so 3. julija 1941 kupili drugo vozilo, kakšne znamke je bilo, ni znano. V tem času je bilo gasilsko društvo zelo aktivno. Med drugo svetovno vojno je delovanje gasilskega društva nekoliko zamrlo, vendar je nazaj zaživelo že avgusta 1945, ko so izvolili novo poveljstvo in začeli z novim delovanjem. Gasilski avto so sestavili z ostanki okupatorske vojske, vozila znamke SPA. Zaradi tragične nesreče v vrstah gasilkega društva je bilo gasilsko društvo tik pred ukinitvijo, a je ob koncu leta 1960 ponovno zaživelo in se s časom tudi okrepilo. Kot lahko preberemo na spominski tabli, ki je vzidana na pročelju gasilskega doma, je bila leta 1975 na mestu, kjer je stal stari gasilski dom, zgrajen novi gasilski dom, ki ima več prostora za garaže in razni inventar, pa tudi prostor za večje sestanke in zborovanja. 3.junija 1982 se je PGD Šmihel Novo mesto pobratilo z društvom DVD iz Donje Lomnice (okolica Zagreba). Ta dan je bila namenu predano tudi novo gasilsko vozilo avtocisterna TAM. Nakup gasilskih vozil pa se je nadaljeval. Tako je bilo ob 60-letnici PGD Šmihel Novo mesto svečano prevzeto orodno vozilo IMV kombi, ki je v gasilskem društvu ostalo vse do 1999. V letu 1999 je bil zgrajen prizidek k gasilskemu domu – garaža za gasilsko orodje in opremo. Kupljen je bil nov avtomobil GV-1 Marcedes Sprinter MB 312D, visokotlačna črpalka s potrebno dodatno opremo, izdana je bila publikacija “70 let Prostovolnega gasilskega društva Šmihel Novo mesto”, ki ni samo kronika matičnega društva, ampak zajema tudi zgodovino gasilstva od prvih začetkov. Proslava 70-letnice gasilskega društva Šmihel se je pričela 19. junija, ko je bila osrednja proslava pred gasilskim domom v Šmihelu z veliko parado in prevzemom novega gasilskega avtomobila, visokotlačne črpalke, otvoritvijo nove garaže in blagoslov slike Sv. Florjana, katera krasi pročelje gasilskega doma. Člani gasilskega društva pa so imeli veliko željo, da bi nabavili nov gasilski avto. Vsa razložljiva sredstva, nabirke prostovoljnih prispevkov in dobiček od gasilskih koncertov so bila namenjena za realizacijo te naloge. S pripravami se je pričelo v letu 2002 in že naslednje leto je bilo kupljeno novo podvozje Renault Midlum 210 in kasneje izdelana nadgradnja, tako da ima danes društvo sodobno gasilsko vozilo GVC 16/24, ki je bilo prevzeto na slavnostnem koncertu ob priložnosti 75-letnice obstoja PGD Šmihel Novo mesto leta 2004. V vsem tem času so tako šmihelski gasilci pomagali ljudem, ki so jih poklicali. To so leta z več deset tisoči urami trdega dela v gasilskem društvu in na akcijah. Nikoli niso želeli plačila za to delo, veseli pa so bili vsake besede zahvale. Z delom in podporo ljudi so premagovali vse težave.

Odnos do gasilske zgodovine, veteranov, funkcionarjev in najstarejših članov gasilskega društva je bil vedno spoštljiv. Vsak posameznik je po svojih močeh in sposobnostih primaknil svoj kamenček v bogat mozaik, ki ga je društvo sestavljalo polnih 85 let.

Hvaležni smo jim za vse humane ideje gasilstva. Gasilski dom je postal drugi dom, v katerem so gasilci preživeli velik del svojega življenja in prepričani smo, da jim ni bilo nikoli žal, saj so sledili geslu “V SLUŽBI LJUDSTVA – NA POMOČ !”