Kako postanem gasilec?

Ker si obiskal(a) spletno stran PGD Šmihel Novo mesto lahko domnevam, da te gasilstvo zanima. Kdo smo pravzaprav prostovoljni gasilci? Prostovoljni gasilci smo navadni ljudje, tako kot ti, ki smo pripravljeni v nesreči priskočiti drugim na pomoč. V času, ko vlada denar smo pripravljeni na brezplačno delo in usposabljanje. Prav usposabljanje pa nam omogoča, da smo pripravljeni na naloge gašenja in reševanja.

Prostovoljni gasilec ne pomeni biti samo član prostovoljnega gasilskega društva, ampak je prostovoljni gasilec oseba, ki:

  • je strokovno usposobljena za gašenje in reševanje ter ima opravljen predpisani izpit za prostovoljnega gasilca
  • ima opravljen predpisan preizkus znanja, preizkus psihofizičnih sposobnosti in je zdravstveno sposobna za opravljanje gasilske službe
  • ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje
  • je stara od 18 do 63 let – moški oziroma 18 do 55 let – ženske

Usposabljanje prostovoljnih gasilcev se začne že v zgodnji mladosti, ko se otroci že s sedmimi leti spoznajo z delom gasilcev in prvimi tekmovanji. Naslednja stopnja so mladinci, v starosti od 12 do 16 let, ki že opravljajo težje naloge, primerne njihovi starosti in sposobnostim. S 16-im letom so mladinci že pripravljeni za resnejše delo in postanejo pripravniki. V času pripravništva že lahko sodelujejo v gasilskih intervencijah pri delih, ki ustrezajo programu pripravništva in niso smrtno in zdravju nevarna. Dela opravljajo pod nadzorom in po predhodnem pisnem dovoljenju staršev ali skrbnikov. Program pripravništva se izvaja v obdobju dveh let. V tem času se opravi osnovni tečaj za gasilca, ki zajema znanja z naslednjih področij: zaščita telesa in dihal, razvrščanje, vozila in oprema, gradbeništvo in preskrba z gasilno vodo, tehnično reševanje in gasilska taktika. Po dopolnjenem 18-em letu in končanem osnovnem tečaju, se gasilec pripravnik lahko udeleži nadaljevalnega tečaja za gasilca, na katerem se podrobneje seznani s področji iz osnovnega tečaja, dodana pa so še področja organizacija gasilstva in pravne osnove, varstvo in zdravje pri delu, prva pomoč, požarna preventiva, zaščita in reševanje, požar in nevarne snovi ter elektrika. Z opravljenim tečajem pripravnik izpolni enega izmed pogojev za operativnega gasilca. Programu usposabljanja se lahko pridružiš v katerikoli stopnji, se pravi v katerikoli starosti in tudi če si starejši od 18. let.

Delo prostovoljnih gasilcev je včasih nevarno in težko, zato ni za vsakogar. Potrebuješ pogum, predanost in željo po novih spretnostih. Moraš biti sposoben sprejemati nove, raznolike izzive in biti pripravljen na skupinsko delo, saj to ni posel za postavljače in iskalce slave. Kot prostovoljni gasilec moraš izpolnjevati določene pogoje, kot sta psihofizična in zdravstvena sposobnost, pripravljen pa moraš biti tudi na strokovno usposabljanje, ki ga moraš kot prostovoljni gasilec redno opravljati. Na usposabljanju se boš naučil skoraj vse, kar bo od tebe zahtevalo delo prostovoljnega gasilca, veliko znanja pa ti bo prinesla tudi praksa. Delo ni privlačno, saj bo vroče, mokro, umazano in včasih tudi nevarno. Nagrade za trud pa so velike, če upoštevamo ugled in spoštovanje, ki si ga boš s svojim delom zaslužil. Človek, ki mu boš pomagal v nesreči ne bo nikoli pozabil tvoje pomoči.

Sprejmi izziv in se pridruži desettisočem prostovljnih gasilcev v Sloveniji. Obišči naše društvo še danes.

Pristopna izjava PGD Šmihel

Info: mitja.koncilja@pgdsmihel.si