Organizacijske funkcije

Nadzorni odbor PGD Šmihel

 • Matjaž Butala – predsednik
 • Aleš Hajnšek – član
 • Mitja Hrovat – član

Upravni odbor PGD Šmihel

 • Matjaž Kavšek – predsednik
 • Primož Jantolek – podpredsednik
 • Simon Berkopec – poveljnik
 • Daša Uhan – tajnica društva
 • Mitja Koncilja – blagajnik
 • Milena Šinkovec – predstavnica veterank
 • Gregor Smolič – predstavnik mladine
 • Boris Krštinc – predstavnik veteranov

Poveljstvo

 • Simon Berkopec – poveljnik
 • Mitja Koncilja – namestnik poveljnika
 • Matjaž Butala – podpoveljnik
 • Jure Gačnik – podpoveljnik
 • Silvo Čečelič – orodjar
 • Gašper Kavšek – pomočnik poveljnika za zaščito dihal

Gospodar doma

 • Matjaž Šinkovc
 • Boris Krštinc – pomočnik

Disciplinska komisija

 • Cvetka Vrhovnik – predsednica
 • Joži Ravbar – član
 • Špela Kavšek – član