Statistični podatki

Članstvo

Vrsta člana Število članov
pionir 15
mladinec 17
pripravnik 27
prostovoljni gasilec – operativec 32
prostovoljni gasilec – rezerva 20
veteran 53
član 64
podporni član – neaktivni član 57

Število intervencij

Leto Število intervencij
2013 20
2012 36
2011 18
2010 14
2009 10
2008 7

Območje PGD Šmihel

Število prebivalcev območja pokrivanja 15.000
Površina območja 40 km2
Površina gozdov 5 km2