Statistični podatki

Članstvo

Vrsta člana Število članov
pionir 21
mladinec 22
pripravnik 16
prostovoljni gasilec – operativec 22
prostovoljni gasilec – rezerva 4
veteran 42
član 74
podporni član – neaktivni član 38
častni član 1
skupaj 240

Število intervencij

Leto Število intervencij
2018 29
2017 28
2016 30
2015 22
2014 27
2013 20
2012 36
2011 18
2010 14
2009 10
2008 7

Območje PGD Šmihel

Število prebivalcev območja pokrivanja 15.000
Površina območja 40 km2
Površina gozdov 5 km2